REŽIE, SCÉNA A KOSTÝMY - RADVAN PÁCL + ČERNÍ ŠVIHÁCI, HUDBA A RUCHY - RADVAN PÁCL, JOSEF ŽID


OBSAZENÍ

Dipl. ing. Karel Papík, ředitel Divize drahých kamenů, Akordeonista -
Ing. Petr Panata, stavbyvedoucí -
Mgr. Václav Kuřina, učitel -
Rudolf Křikavec, trafikant -
Ing. Miroslav Hýbl, nadlesní -
ThDr. Jan Vilko, farář -
Hynek Těchonínský, režisér -
Zdeněk Vrána, hoteliér, Bachař -
Agáta Panatová -
Dana Hýblová, První policajtka -
Marie Vránová, Druhá policajtka -
Kamila Papíková -
Hostinská, Pingl - ová -
Strejc, Pořízek -


Josef Žid
Miroslav Vorlík
Petr Malý
František Novák
Václav Špaček
Aleš Hanáček
Ludvík Žid
Zdeněk Vrága
Elena Chvojková
Saša Kulhavá
Marie Židová
Martina Dašková
Irena Truhlářová
Zbyněk Svoboda


Za zvukovým a osvětlovacím pultem sedí Michal Kozel
S přestávkou, 125 minut