4. dubna 2009 zemřel při cestě na Kralický Sněžník
náš autor, režisér, kolega a kamarád
Pepa Tejkl