ČILIMNÍK

velký právnický chvalozpěv o třech dějstvích
DERNIÉRA - 22. prosince 2006 v Poličce

Autor a režisér: Josef Tejkl

§


Milan Perger st. - Policajt
Petr Malý
Josef Žid
Josef Tejkl
František Novák - Michalec
Zbyněk Svoboda
Aleš Hanáček
Jana Neumannová
Martina Dašková

Světla:
Zvuk:
Hlas Nyklíčka:
Výtvarná spolupráce:
Zbrojmistr:
Umělecký truhlář:
Hudební archiv:

Bez přestávky, 85 minut


JUDr. Pečený
JUDr. Kasper
JUDr. Kozelský
JUDr. Průša
Nedoma
Zachariáš
Starosta
Orlice
Laběna

Ludvík Žid
Aleš Hanáček
Milan Perger ml.
Petra Ludvíková
Josef Mikysa
Jarda Vančura
Luboš Čaprňka Lerch

§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Kde jsme už hráli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

12.12.2004
19.12.2004
08.01.2005
15.01.2005
11.02.2005
19.02.2005
20.02.2005
05.03.2005
10.03.2005
11.03.2005
19.03.2005
30.03.2005
03.04.2005
03.06.2005
25.06.2005

27.06.2005
12.08.2005
25.08.2005
16.09.2005
01.10.2005
05.11.2005
18.01.2006
07.06.2006
10.06.2006
24.09.2006
22.12.2006

Hradec Králové, Jesličky, skica předpremiéry
Kostelec nad Orlicí, premiéra na Rabštejně
Přestavlky
Kostelec nad Orlicí, Rabštejn
Brloh
Kostelec nad Orlicí, Sklenářka
Činoherní klub Praha (ke 40. výročí založení ČK)
Turnov, přehlídka Modrý kocour
Častolovice
Kostelec nad Orlicí, Rabštejn
Červený Kostelec, krajská přehlídka
Borohrádek
Audimafor, Kostelec nad Orlicí, Kostelecký kostlivec
Dobruška
Kostelec nad Orlicí
Jubilejní 100. představení Černých šviháků
Hradec Králové - Open Air
Machov - Lojzíkův Machov
Kuks - Theatrum Kuks 2005
Jeseník
Chlumec n. Cidlinou - Klicperův Chlumec
Moravská Třebová
Letohrad
Kostelec nad Orlicí, Rabštejn
Chomutov, festival OTEVŘENO
Vrchlabí
DERNIÉRA - PoličkaČ I L I M N Í K. Co se skrývá pod oním podivným názvem? Jak známe Černé šviháky z jejich her předchozích (Amatéři a Solný sloupy), určitě to nebude inscenace o stejnojmenné plazivé dřevině. Nahlédneme-li ovšem na podtitul ("velké právnické laudatio"), leccos se již lze domýšlet. Ale opravdu jen vzdáleně, neboť Černí šviháci rádi překvapují a mystifikují.
V každém případě se pokusí být zase trochu jiní, avšak zároveň poučení z obou inscenací předchozích. Čilimník měl by být trestí toho divadelně pozitivního, čeho se dosud Černí šviháci dopustili.
Netěšte se ovšem, že zalezou do ulity bezčasí, budou apolitičtí a v mlhavých krotkých metaforách se vznesou kamsi k akademickým Parnasům. Až je na tohle užije, přestanou existovat. Prozraďme tedy alespoň to, že Čilimník je ze všeho nejvíce o hravosti obyčejných a fortelných, o přesvědčení, že jsem-li ševcem, budu nejprospěšnější tehdy, podržím-li se svého kopyta. A jsem-li naopak spíše ambiciózním kopytem, než zručným ševcem, nepřinese mi štěstí ani křoví akademických titulů před jménem i za příjmením.
Nepodezřívejte Černé šviháky z nějaké apriorní stavovské zloby. Tvrdí jen to, že je stále možné vycouvat, dokonce i tehdy, když jsem si zadal. Že lze do určité doby odejít se ctí a ze své vzdělanosti, ze svých dovedností a schopností se těšit dokonce i poctivě.
Je-li kdesi ve vládě a v parlamentu samý plukovník a generál, pak prý máme co do činění s vojenskou juntou. Černí šviháci jsou hloubaví a neuniklo jim, že ve vládě a v parlamentu země naší nepřevažují ani akademičtí malíři, ani doktoři filosofie, ani instalatéři.
Závěrem ovšem zdůrazněme: Černí šviháci si tentokrát hrají a nevykřikují. Důkazem toho, že v Čilimníku hovoří spisovně a slušně, budiž malá textová ukázka:


Zachariáš:         Junta je to! Nic jinýho než junta! Dřívevávejc byl ve vládě samej
                         oficír a policajt, teďkonc juristi!

JUDr Průša:       Chunta, pane Zachariáš, chunta. Píše se sice j, ale vyslovuje ch.

Zachariáš:         Dyk to říkám, ve všem uďáli bordel na kolečkách, churisti.

JUDr Průša:       Juristi, pane Zachariáš, juristi. Píše se j a taky se j vyslovuje.

Zachariáš:        Chuj!

JUDr Průša:       Nebuďte vulgární, pane Zachariáš.

Zachariáš:         Jak - vulgární? Vyslovuje se sice chuj, pane doktore, ale poslouchá se juj!